Abacus Leo Financiële Diensten

 

 

Pensioen

 

Ons pensioen is opgebouwd uit 3 'pijlers'.

De eerste pijler is de AOW, daar heeft iedere inwoner van Nederland aanspraak op.

De tweede pijler betreft het pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever

De derde pijler is hetgeen u zelf regelt voor uw 'oude dag'. 

   Als u straks van een onbezorgde oude dag wilt genieten zijn de volgende zaken van belang.

  • De AOW is slechts een voorziening op basis van het minimumloon. De AOW gerechtigde leeftijd wordt in de toekomst aangepast (verhoogd) aan de gemiddelde levensverwachting.
  • Bedrijfspensioen op basis van eindloon komt steeds minder voor. Bedrijfspensioen is slechts gegund aan degene die in loondienst werkzaam is.
  • In veel gevallen zult u zelf iets moeten doen om uw pensioen aan te vullen.

De vraag is hoeveel aanvullend pensioen in uw situatie gewenst is.

Om dat te bepalen is een zorgvuldige inventarisatie van uw pensioensituatie benodigd.

Daarnaast stelt de WT Inkomstenbelasting beperkingen aan uw jaarlijkse 'ruimte' om stortingen te doen ten behoeve van uw pensioen.

Abacus-Leo kan voor u uitzoeken wat gewenst is, en wat mogelijk is.

Op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u inloggen met uw DigiD om globaal te zien wat u reeds aan pensioen heeft opgebouwd.

  

Abacus Leo Financiële Diensten | info@abacusleo.nl