Abacus Leo Financiële Diensten

 

 

 Financiële Planning

Welke dromen heeft u? Groter wonen, de kinderen laten studeren, een eigen bedrijf, meer vrijheid?

Hoe wilt u die dromen waarmaken en wat betekent dat financieel?

De financiële keuzes die u nu maakt zijn de kansen voor morgen.

Financieel Plan

Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Kinderen gaan studeren, de aankoop van een woning, pensionering. Gebeurtenissen waarop u goed voorbereid wilt zijn. Financiële planning brengt uitkomst. Hiermee creëert u overzicht over wat nodig is om uw wensen en ambities waar te maken.

Een persoonlijk financieel plan biedt u inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico's in beeld te brengen en te beheersen. Denkt u bijvoorbeeld aan uw loopbaan en salarisontwikkeling, uw pensioenopbouw, uw woonlasten en de waarde van uw woning, de kosten van studerende kinderen of de risico's van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en het verlies van uw partner.

  

Financiële Planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van een financiële toekomst.  U brengt uw inkomsten, uitgaven en vermogen met elkaar in verband. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of samenwonend? Welke rechten kunt u ontlenen aan de sociale zekerheid?

Abacus Leo Financiële Diensten | info@abacusleo.nl